Webberöds E-handel vill använda sin hemsida som ett forum för olika former av välgörenhet. Just nu uppmärksammar vi och stödjer Åkarhjälpen.

Åkarhjälpen är en insamling som Svensk Åkeritidning startat tillsammans med Stefan Espersson, Esperssons Åkeri, till förmån för cancersjuka barn i Litauen. Pengarna som samlas in går oavkortat till organisationen Ruguté, som är en fond som startades av Edita och Dainoras Abrukauskai - ett par som 2004 förlorade sin treåriga dotter Rugilé i cancer.

I Sverige har vi ett skyddsnät som träder in när vi drabbas av sjukdom, vi får avancerad vård och vi har bostäder som håller oss varma om vintern. I LItauen är det inte alltid så. Därför vill vi hjälpa de här barnen och deras familjer så att de kan får det så drägligt som möjligt i en mycket svår sitatuion. Att de får den medicin och den vård de behöver, eller kanske handlar det om att de får sin sista önskan uppfylld."

Webberöds E-handel har lämnat ett bidrag i juletid under ett par år. Kanske vill även du göra en insats?

Varje krona räknas och det viktiga är inte hur mycket du bidrar med utan a t t du bidrar. Förra året samlades det in 80.000 kronor och i år hoppas Åkarhjälpen på ännu mer.

PG 85 51 15-8 är kontot du betalar in ditt bidrag till.